Het zeilende vrachtschip Nordlys vertrekt vandaag weer naar zee

Het zeilende vrachtschip Nordlys vertrekt vandaag weer naar zee om vracht te varen van en naar Europese havens. Dit na een grondige reparatie periode van een half jaar en met behulp van menig vrijwilliger en scheepswerf Teerenstra, waar het schip al die tijd op het droge heeft gestaan. De grondige reparatie was nodig na de aanvaring met een Frans vissersschip. De Nordlys lag destijds ten anker in een baai aan de west kust van Frankrijk wachtend om in de haven te mogen toen het visserschip zich frontaal in het achterschip boorde.

De Nordlys zal net als het zeilend vrachtschip Tres Hombres dat op dit moment op weg is met vracht naar het Caribische gebied een vrachtdienst onderhouden op de Europese kustvaart. Beide schepen worden bevracht door Fairtransport Shipping bv dat een duurzaam alternatief mogelijk maakt om vracht op een milieu vriendelijk manier van a naar b te garanderen. Feit is dat 90 % van alle goeden die wij als consument consumeren wordt vervoert per vervuilend vrachtschip. Fairtransport zet zich in voor het bewustmaken van de vervuiling door deze schepen. Alternatieven hiervoor zijn weer lokaal te produceren en wat hier niet verbouwd kan worden kan op een schone manier worden vervoerd middels zeilschip zoals oa nu gedaan wordt met de Tres Hombres Fairtransport rum, cacao, koffie en thee

Tres Hombres Rum loaded aboard of Nordlys

Tres Hombres Rum loaded aboard of Nordlys

Share this post:

Volg Fairtransport's avonturen, events en blogs.

Volg onze avonturen op Instagram