Privacyverklaring

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze Fairtransport persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. De site fairtransport.eu werd onder verantwoordelijkheid van Fairtransport gemaakt, op welke deze privacy policy van toepassing is.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Fairtransport. Fairtransport verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, producten van ons afneemt (online of op evenementen), wanneer u ons een e-mail zendt of ons belt, of wanneer u iets bij de door ons geëxploiteerde of beheerde kassa’s koopt, en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een product koopt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

Fairtransport biedt via haar site veel informatie aan over vrachtvervoer en zeilreizen en biedt kwaliteitsproducten aan ter verkoop zoals koffie, chocolade, cacao, wijn, rum, olijfolie enz..

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of producten via de site besteld bij Fairtransport bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

Fairtransport is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die Fairtransport over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Fairtransport is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 zal zijn ingevoerd.

1. Cookies 

Net als vele andere sites gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 1. Rechtstreeks van u. 

Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag  of een product koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of telefonisch contact opneemt met Fairtransport.

 1. Door uw gebruik van onze websites en apps. 

U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browser cookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

 1. Van derden. 

Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze website een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

 1. Uw contact- en accountgegevens.

Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld: voor- en achternaam, geslacht, geboortejaar, straat en huisnummer, postcode, plaats, land en e-mailadres) wanneer u een account bij Fairtransport creëert, een product koopt en/ of deelneemt aan onze zeilreizen.

 1. Uw betaling- en factuurgegevens.

Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betaling- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode wanneer u een product koopt.

 1. Door u online geplaatste gegevens. 

Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst. Fairtransport kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst, producten koopt of anderszins daarna uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

3. Gegevens over uw voorkeuren 

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete activiteiten of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten.

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 

 1. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 

Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw bestelling af te handelen, service te verlenen en met u te communiceren over uw bestelling, uw serviceverzoek of uw inschrijving bij de nieuwsbrief.

 1. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen. 

Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een product of u – via derden – vragen een recensie te schrijven over een aankoop. Daarnaast kunnen we u een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement of door Fairtransport georganiseerd evenement dat voor u interessant kan zijn op basis van het/de door u reeds gekochte product(en).

 1. Om trends en interesses te signaleren. 

Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

 1. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.

Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content van onze site en nieuwsbrieven, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

 1. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Fairtransport mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 

Wanneer u een account creëert of producten koopt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres privacy@fairtransport.nl

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

 1. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 

Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap, wijzig uw gegevens in uw persoonlijke Fairtransport account of mail aan privacy@fairtransport.nl. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden.
Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.  Anders kunnen wij u bestelling niet verwerken.

 1. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan, wijzig uw gegevens in uw persoonlijke Fairtransport account en/of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan of mail naar privacy@fairtransport.nl.

 1. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Ook kunt u ons verzoeken via privacy@fairtransport.nl de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. Tevens kunt u binnen uw persoonlijke Fairtransport account zien welke gegevens er van u bij ons bekend zijn en deze wijzigen.

 1. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
 2. Binnen Fairtransport

Wij kunnen al uw gegevens met binnen onze organisatie delen en tevens beschikbaar maken binnen onze verschillende websites voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 1. Derden. 

Wij delen alleen uw gegevens met een derde indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Anders niet.

 1. Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren. 

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met eventuele derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht, zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).

 1. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 

Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens bezoek van van onze website of tijdens evenementen) en andere strafbare feiten.

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@fairtransport.nl. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op.

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via privacy@fairtransport.nl.

Alle verzoeken om informatie aan privacy@fairtransport.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

Cookie beleid Fairtransport

Via onze website kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Het betreft de website: fairtransport.eu. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de site fairtransport.eu worden gebruikt en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpagina server bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet  of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Cookies op onze website

Fairtransport maakt gebruik van cookies. We gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Met behulp van tracking- en social media-cookies van derden kunnen we bezoekersgedrag volgen en gepersonaliseerde advertenties tonen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een product verspreiden via social media.

Cookies

U heeft aangegeven dat u meer informatie wenst over het gebruik van cookies op de Fairtransport website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op het moment dat u de website bezoekt op uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst. Deze cookies slaan informatie op over uw websitebezoek. Hierdoor kan de website op de juiste manier werken en uw bezoek optimaliseren. Door gebruik te maken van cookies kan een website u herkennen bij een volgende bezoek aan deze website. Hierdoor hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren.

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Meer informatie over cookies vind je hieronder.

We verwijzen u graag naar verklaringen van derden op hun websites.

Houd er rekening mee dat deze verklaringen onderhevig zijn aan verandering en dat we ze niet kunnen beïnvloeden. Hoe we met uw privacy omgaan, leest u in ons privacybeleid.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op je persoonlijke Fairtransport-account als je dat wilt.

Analytische cookies

Met behulp van analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten en mogelijkheden onderzoeken. De statistieken geven ons een overzicht van hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis zetten wij continu in om de website te verbeteren en de beleving van onze bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. We werken met Google Analytics en Google Tag Manager om inzichten te verkrijgen en gegevens te optimaliseren.

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen wij u naar hun privacyverklaringen.

Google

Cookies voor sociale media

Op de Fairtransport.eu website tonen we content die je met een button kunt promoten en verspreiden via je sociale netwerken. Social media bedrijven zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google gebruiken cookies om te zien wanneer je inlogt op het sociale netwerk. U verzamelt ook informatie over de website die u distribueert.

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen wij u naar hun privacyverklaringen:

Facebook

Twitter

YouTube

 Advertentie cookies

We gebruiken online advertenties om de aandacht op onze diensten te vestigen. Hierbij werken we samen met Google Adwords, Bing en Facebook Custom Audience. Deze partijen gebruiken cookies om digitale advertenties te tonen op websites van derden, om informatie te verzamelen over hoe of wanneer de gebruiker met de advertenties in aanraking is gekomen en om een ​​overzicht van de profielen te krijgen. Op deze manier is onze reclame zo gericht mogelijk.

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen wij u naar hun privacyverklaringen:

Google

Facebook

Microsoft

Andere

We zullen deze verklaring van tijd tot tijd moeten aanpassen als onze website of de regels met betrekking tot cookies veranderen. We kunnen de inhoud van de cookies op elk moment wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Voor de laatste versie kunt u deze website raadplegen. Als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies op onze website, kunt u dit ongedaan maken in de instellingen van uw browser.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan privacy@fairtransport.nl

U heeft het recht Fairtransport te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door Fairtransport als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan privacy@fairtransport.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@fairtransport.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

*De volgende gegevens worden verzameld: uw IP-adres (geanonimiseerd), het aantal  bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek, het type hardware en software gebruikt, interactie bezoeker en uw zoekgeschiedenis. Persoonsgegevens worden dus niet in Google Analytics opgeslagen.