DSCN6886.jpg

BELEIDSPLAN

Stichting Fairtransport Foundation RSIN: 8178.06.027 Gemeente Gaasterlan-Sleat
Bezoekadres: Willemsoord 73, 1781 AS Den Helder Telefoon: + 31 223 683 516

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

  1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden: a. het uitvoeren, bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de zeilende handelsvaart, in het bijzonder de schepen die door Fairtransport Shipping worden bediend en in het kader hiervan (laten) doen van onderzoek naar transportmogelijkheden, handelsroutes, afzetgebieden en andere elementen ten behoeve van de zeilende handelsvaart, dit alles in de breedste zin van het woord b. het opleiden van aspirant zeelieden en/of handwerkslieden tot verantwoordelijke, gemotiveerde, evenwichtige en kundige wereldburgers c. het ontwikkelen van begeleidende lesprogramma’s en het opzetten van opleidingsfaciliteiten ter bevordering van het genoemde onder b d. het organiseren van een platform “community”die donateurs en leden heeft e. het organiseren, verzamelen en in stand houden van informatie en dienstverlening voor onder b. genoemde doelgroep. f. Voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  2. De wijze van verwerving van inkomsten a. donaties (tijdens evenementen, het web, algemeen) b. lidmaatschap-bijdragen c. stichtingen/fondsen- werving

  3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
    De binnenkomende donaties en de lidmaatschap-bijdragen worden ondergebracht op een separate bankrekening van de Fairtransport Foundation. Het bestuur van de Foundation komt regelmatig bij elkaar om te beogen of er voldoende vermogen is opgebouwd dat binnen de doelstelling en beleidsvoornemens kan worden besteed.