Nordlys blog: Mannen met moed en vakmanschap. En het waren niet alleen de mannen…

In de haven

Nordlys ligt vredig afgemeerd aan de houten steiger in Willemsoord, Den Helder. Omringd door zeezeilschepen, stoomslepers, enkele botters, een voormalig lichtschip en een paar tjalken, is dit een mooi schouwspel dat zich voor mijn ogen voltrekt. Het schip en de bemanning zijn weer veilig in de thuishaven aangekomen. We hebben afgelopen zomer fabuleuze reizen gemaakt met de Nordlys langs de Europese kusten. Eerst Noord en daarna Zuid. In elke haven waar we kwamen hebben we fantastische mensen ontmoet. De Nordlys is ons welgezind en het vrachtruim steeds meer gevuld met heerlijke producten. Nog moeten we een tocht varen naar Bremerhaven deze maand. Daarna is er periode van rust voor het schip en kan er enkel onderhoud gedaan worden.

De zon schijnt meestal tussen enkele korte felle buien die even snel langstrekken als dat ze aankomen . Er waait een frisse vlagerige Noordwester over de Noordzee en hier over de Noordfriese kust. Terwijl een vissoep boven het vuurtje staat te pruttelen zit ik aan dek, kijk om me heen en geniet van een wijntje. Als ik een pijp had gehad, had ik hem gerookt. Het is rustig aan boord, de gehele bemanning is aan land. Ik sla het boek van Hylke Speerstra open, Schippers van de Zee, en begin te lezen.

“ Eeuwenlang werd in Europa kustvaart bedreven. De schepen waren betrekkelijk klein, schippers waren ondernemende zeelieden. Mannen met moed en vakmanschap. En het waren niet alleen de mannen…
Hun vlakgaande kustvaartschepen waren geschikt om de lading uit de havens in het binnenland te halen en naar toe te brengen. Maar schipper en schip bezaten ook de eigenschappen de zee te trotseren. Door deze tweezijdigheid ontstond een vorm van handelsvaart die gedurende een periode van naar schatting twintig eeuwen onuitroeibaar bleek.
Toch hebben perioden van grote bloei en crises ook in deze tak van scheepsvaart elkaar afgewisseld. Oorlogen, die handel tussen de landen vrijwel verlamden, deden de varensmannen en hun gezinnen soms grote armoe lijden. Gedurende die tijden overwoekerde het gras de scheepshellingen. Maar zodra er weer een opleving kwam, bleken er schippers en scheepsbouwers overgebleven te zijn. En met hen was het vakmanschap bewaard gebleven. Steeds opnieuw kwam de kustvaart tot bloei.”

Ik kijk op, overpeins, geniet een moment van rust en vervolg.

Kapitein Lammert

Share this post:

News, updates and adventure

Follow our adventures on Instagram